ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58

ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 05:32:27 »
วันนี้ 14 พค.58 เป็นวันประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ขอบคุณภาพจาก FB

Share on:

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:30:55 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:31:50 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:33:08 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:34:06 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:35:14 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:36:05 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:38:28 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:39:18 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:40:23 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:41:02 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:42:13 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:43:01 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:44:22 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:45:18 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:15:50 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:17:48 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:19:13 »

Re: ประมวลภาพหลวงปู่ทองพูลละสังขาร...วัดภูกระแต 14 พค.58
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:23:26 »