เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญผมรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญไว้ให้ครับ เริ่มต้นด้วยเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานราชการก่อน ส่วนอื่นๆจะทะยอยเพิ่มข้อมูลให้นะครับ ถ้าหากเบอร์โทรไหนที่ไม่อัพเดท หรือไม่ถูกต้องรบกวรช่วยเมนท์แจ้งด้วยนะครับจะได้แก้ไขให้ถูกต้องครับ

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ที่อยู่ : หน่วยบริการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอำเภอบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ-บ้านแพง ถนนบึงกาฬ-บ้านแพง ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491493
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

การทางหนองคายที่ 2 (บึงกาฬ) แขวง
ที่อยู่ : นายช่าง ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491205
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

การทางหนองคายที่ 2 (บึงกาฬ) แขวง
ที่อยู่ : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491206
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนง
ที่อยู่ : สถานีไฟฟ้าแรงสูงอำเภอบึงกาฬ 170 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491795
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

การไฟฟ้าอำเภอบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : ถนนบึงกาฬ-พังโคน ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042403202-5 , 0424894462 , 042491253 , 042491638
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

การไฟฟ้าอำเภอบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : สถานีจ่ายไฟฟ้าอำเภอเซกา ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042489462
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

การไฟฟ้าอำเภอบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : 354 หมู่ 1 บำรุงราษฎร์ บำรุงราษฎร์ ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042403225-9 , 042491253
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

การไฟฟ้าอำเภอบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : 219 หมู่ 10 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042492211 , 042497058
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

การไฟฟ้าอำเภอบึงโขงหลง สนง
ที่อยู่ : 219 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042416206
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

การไฟฟ้าอำเภอบุ่งคล้า สนง
ที่อยู่ : 219 ต บึงกาฬ ต บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042499035
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ขนส่งจังหวัดหนองคายสาขาอำเภอบึงกาฬ
ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 บึงกาฬ-หนองคาย บึงกาฬ-หนองคาย ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491245
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ขนส่งจังหวัดหนองคายสาขาอำเภอบึงกาฬ
ที่อยู่ : คอมพิวเตอร์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491315
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

คุมประพฤจิประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : 62 หมู่ 9 บึงกาฬ-นครพนม บึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491979-80
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอบึงกาฬ
ที่อยู่ : สารวัตร ต บึงกาฬ ต บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491832
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอบึงกาฬ (ด่าน ตม.บึงกาฬ) / ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ตรวจคนเข้าเมือง สนง / ตำรวจแห่งชาติ สนง
ที่อยู่ : ไทยสมัคร บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : (04491832 , (04491283
ประเภท : ส่วนราชการ

ตำรวจน้ำ กองกำกับการ 6
ที่อยู่ : สารวัตรหน่วยตำรวจน้ำบึงกาฬ 112 หมู่ 7 ต วิศิษฐ์ ต วิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491276
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ตำรวจภูธรบึงกาฬ
ที่อยู่ : สถานีตำรวจภูธรบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491191
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
ที่อยู่ : ผู้กำกับการ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491256 , 042491275
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
ที่อยู่ : สถานีตำรวจภูธรหอคำ ถนนบึงกาฬ-หนองคาย ถนนบึงกาฬ-หนองคาย ตำบลหอคำ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042025000-1
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ทีโอที จก บริษัท (มหาชน)
ที่อยู่ : ศูนย์บริการลูกค้าสาขาบึงกาฬ 295/12 หมู่ 1 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ-พังโคน ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491411
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ที่ดินจังหวัดหนองคายสาขาบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : ถนนศาลเจ้าแม่สองนาง ถนนศาลเจ้าแม่สองนาง ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491277
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

บริการลูกค้าบึงกาฬ (กสท) สนง
ที่อยู่ : 113 หมู่ 7 บึงกาฬ-หนองคาย บึงกาฬ-หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491283 , 042491680-1
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

บังคับคดีจังหวัดหนองคาย สาขาบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : 420 หมู่ 7 บึงกาฬ-หนองคาย บึงกาฬ-หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491395 , 042491938
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

บึงกาฬ รพ
ที่อยู่ : 255 เจ้าแม่สองนาง เจ้าแม่สองนาง ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491161 , 042491279 , 042491872-9
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

บึงกาฬ รพ
ที่อยู่ : ฝ่ายบริหาร ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491163
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

บึงกาฬ รพ
ที่อยู่ : บริหารงานทั่วไป ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491903
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

บึงกาฬ รพ
ที่อยู่ : ห้อ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491162
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

บึงกาฬ รพ
ที่อยู่ : ห้องฉุกเฉิน ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491900
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

บึงกาฬ รพ
ที่อยู่ : ศูนย์นเรนทร ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491869
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

บึงกาฬ รพ
ที่อยู่ : บ้านพักผู้อำนวยการ 255/1 เจ้าแม่สองนาง เจ้าแม่สองนาง ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491904
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ประปาบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : 222 หมู่ 9 บึงกาฬ-พันลำ บึงกาฬ-พันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491186
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ปศุสัตว์อำเภอบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต บึงกาฬ ต บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491808
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ
ที่อยู่ : ถนนบึงกาฬ-พังโคน ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042492229-30
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
ที่อยู่ : 101 หมู่ 4 นาป่าน-แสนประเสริฐ นาป่าน-แสนประเสริฐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042403445 , 042491579 , 042491639 , 042492275
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอบึงกาฬ สถานี
ที่อยู่ : ถนนบึงกาฬ-หนองคาย ถนนบึงกาฬ-หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491402
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอบึงกาฬ สถานี
ที่อยู่ : (วิทยุโทรศัพท์) ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491436
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ : ถนนบึงกาฬ-นครพนม ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491260 , 042491418-20 , 042491459 , 042491517 , 042491652 , 042491752
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ : ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491416
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ : ผู้พิพากษา ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491417
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ : ผู้อำนวยการ สนง ประจำศาลจังหวัด ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491459
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ : บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ต บึงกาฬ ต บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491591
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ : บ้านพักหัวหน้าฝ่ายธุรการคดี ต บึงกาฬ ต บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491890
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ศึกษาธิการอำเภอบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : ถนนมีชัย ถนนมีชัย ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491180
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

สรรพสามิตพื้นที่สาขาบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : ที่ว่าการ อ บึงกาฬ ต บึงกาฬ ต บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491060
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

สาธารณสุขอำเภอบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : ถนนบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491220 , 042492117
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย
ที่อยู่ : สาขาบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : (04491314
ประเภท : ส่วนราชการ

หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงอำเภอบึงกาฬ สถานี
ที่อยู่ : ต วิศิษฐ์ ต วิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491871
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงกาฬ
ที่อยู่ : บ้านบึงสวรรค์ อ บึงกาฬ อ บึงกาฬ ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491853
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ที่อยู่ : ต คำนาดี ต คำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901157
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร
ที่อยู่ : ต ชัยพร ต ชัยพร ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042421781
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
ที่อยู่ : ต นาสวรรค์ ต นาสวรรค์ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901043
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ
ที่อยู่ : อ บึงกาฬ อ บึงกาฬ ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491897
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
ที่อยู่ : ต ชัยพร ต ชัยพร ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042479681
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์
ที่อยู่ : สมาชิกสภา 117 ต วิศิษฐ์ ต วิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042403326
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเข็ง
ที่อยู่ : ต หนองเข็ง ต หนองเข็ง ตำบลหนองเข็ง อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042024503 , 042024555
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ
ที่อยู่ : ต หอคำ ต หอคำ ตำบลหอคำ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042421729
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
ที่อยู่ : ต โคกก่อง ต โคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901015
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ที่อยู่ : 212 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ-พังโคน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042492223 , 042492228 , 042907170
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลไคสี
ที่อยู่ : ต ไคสี ต ไคสี ตำบลไคสี อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901033
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลคำนาดี สถานี
ที่อยู่ : ต คำนาดี ต คำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901176
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลชัยพร สถานี
ที่อยู่ : ต ชัยพร ต ชัยพร ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901179
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลนาสวรรค์ สถานี
ที่อยู่ : ต นาสวรรค์ ต นาสวรรค์ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901175
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลวิศิษฐ์ สถานี
ที่อยู่ : ต วิศิษฐ์ ต วิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901177
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลหนองเข็ง สถานี
ที่อยู่ : ต หนองเข็ง ต หนองเข็ง ตำบลหนองเข็ง อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901171
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลหนองเลิง สถานี
ที่อยู่ : ต หนองเลิง ต หนองเลิง ตำบลหนองเลิง อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901167
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลหอคำ สถานี
ที่อยู่ : ต หอคำ ต หอคำ ตำบลหอคำ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901168
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลโคกก่อง สถานี
ที่อยู่ : ต โคกก่อง ต โคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901178
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลโนนสมบูรณ์ สถานี
ที่อยู่ : ต โนนสมบูรณ์ ต โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901174
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลโป่งเปือย สถานี
ที่อยู่ : ต โป่งเปือย ต โป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901173
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยตำบลไคสี สถานี
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต ไคสี ต ไคสี ตำบลไคสี อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901170
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยบ้านดอนปอ สถานี
ที่อยู่ : ต หนองเข็ง ต หนองเข็ง ตำบลหนองเข็ง อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901172
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อนามัยบ้านโคกสะอาด สถานี
ที่อยู่ : ต หอคำ ต หอคำ ตำบลหอคำ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042901169
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อำเภอบึงกาฬ ที่ว่าการ
ที่อยู่ : นายอำเภอ ถนนชาญสินธุ์ ถนนชาญสินธุ์ ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491256
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อำเภอบึงกาฬ ที่ว่าการ
ที่อยู่ : ที่ทำการปกครองอำเภอ ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491149 , 042491905
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อำเภอบึงกาฬ ที่ว่าการ
ที่อยู่ : แผนกปกครอง ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491797-8
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อำเภอบึงกาฬ ที่ว่าการ
ที่อยู่ : ส่วนอำเภอบึงกาฬ ต บึงกาฬ ต บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491372
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

อำเภอบึงกาฬ ที่ว่าการ
ที่อยู่ : บ้านพักนายอำเภอ ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491799
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

เกษตรอำเภอบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : ต บึงกาฬ ต บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491246
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 สนง
ที่อยู่ : มีชัย บึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : (04419180 , (04419247
โทรสาร : (042)0419345
e-mail : ckaewkla@hotmail.com
ประเภท : ส่วนราชการ

เขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3 สนง
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ ถนนมีชัย ถนนมีชัย ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491247 , 042491345 , 042492121 , 042492214
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

เทศบาลตำบลบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : นายกเทศมนตรี ถนนมีชัย ถนนมีชัย ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491097
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

เทศบาลตำบลบึงกาฬ สนง
ที่อยู่ : บ้านพักนายกเทศมนตรี ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491098
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

เทศบาลตำบลบึงกาฬ สนง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, หน่วยงานดับเพลิง)
ที่อยู่ : บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
โทรศัพท์ : (04491199
ประเภท : สถานีตำรวจดับเพลิง(1154)

เรือนจำอำเภอบึงกาฬ
ที่อยู่ : 177 หมู่ 2 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ-พังโคน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491742
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ไปรษณีย์บึงกาฬ ที่ทำการ
ที่อยู่ : 92 หมู่ 1 บำรุงราษฎร์ บำรุงราษฎร์ ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491224
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

ไปรษณีย์บึงกาฬ ที่ทำการ
ที่อยู่ : อินเตอร์เน็ต 92 หมู่ 1 บำรุงราษฎร์ บำรุงราษฎร์ ตำบล อำเภอบึงกาฬ หนองคาย 43140
โทรศัพท์ : 042491569 , 042491995
ประเภท : ส่วนราชการต่างจังหวัด

Comments

comments

6 Responses to “เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ”

 1. ครู Says:

  TOT บึงกาฬบริการแย่มาก
  เมื่อครั้งติดตั้งโทรศัพท์ก็ไม่ลงกาวให้ (ไม่ต่อสายดิน)
  รอเป็นสัปดาห์ สุดท้ายต้องไปซื้อแท่งกาวทองเหลืองมาลงเอง
  เหมาจ่ายอินเตอร์เน็ตเดือนละ 700 บาท ความเร็ว 4 เมกะไบต์
  เดี๋ยวนี้สัญญาณมาเพียง 0.30 เมกะไบต์
  แจ้งแล้ว บอกเดี๋ยวจะตรวจสอบให้
  แจ้งแล้ว บอกเดี๋ยวจะตรวจสอบให้
  พูดเป็นอยู่คำเดียว
  แล้วเหมือนเดิม
  มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการบริการของทีโอที

 2. คนชัยพร Says:

  ขอพูดด้วยคน:
  ที่ดินบึงกาฬ ไม่ทราบว่าเป็นที่ดินอำเภอ หรือจังหวัดอยู่เลยโรงพยาบาล และสถานีตำรวจไปทางใต้นะ บริการประชาชนห่วยมากๆๆๆ ผมไปทำโฉนดที่ดิน(โฉนดรวมหลายแปลงในแผ่นเดียวกัน)ตั้งแต่ปี 54 โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรังวัดใหม่เพื่อแยกโฉนดให้แต่ละคน เค้าบอกว่ารออีกซักหน่อย นี่ปีกว่าแล้วยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ที่ดินดังกล่าวประสานไปเลย
  ครั้งที่ไปทำโฉนดก็เหมืือนกัน ผมไปรอแต่เช้าก่อนเปิดสำนักงานอีก นั่งเข้าคิวรอถึงเที่ยง บ่าย จนอ่อนใจทำไมถึงช้านัก แต่สังเกตเห้นสาเหตุที่มันช้าอยู่บ้างเพราะมีบางคนมาแล้วไม่รับบัตรคิว แต่เดินตรงไปหาเจ้าหน้าที่และพูดคุยทำธุระกันเลย เจ้าหน้าที่ก็ทำหน้ามึนทำให้เฉยไม่ทราบว่ามารับบัตรคิวตอนไหน หรือเขาเป็นญาติกัน หรือมีอะไรพิเศษรึเปล่าผมก็ไม่ทราบ ผมคิวที่ 7 เกือบเวลาเลิกงานถึงเสร็จ แล้วพวกที่เหลือหละต้องมาใหม่วันต่อไป น่าเห็นใจมากๆ เจ้าหน้าที่ก็ไม่อายผู้ที่ไปนั่งรอเหมือนคนที่มาเข้าคิวรอเป็นตาสีตาสา จึงไม่ให้ความสำคัญ พูดจาก็ไม่ไพเราะอีกต่างหาก ส่วนราชการอื่นเขาพัฒนาและเอางาน 5 ส.มาใช้กันหมดแล้ว แต่ที่นี่ยังไม่ทำหรือทำแล้วแต่ไม่นำมาปฏิบัติหรืออย่างไร ฝากผู้บังคับบัญชากรุณาเร่งรัดให้ด้วยนะครับ ประชาชนเขามีความต้องการทำประโยชน์ในที่ดินของเขา

 3. tan trapat suwannaphum Says:

  อยากมาเที่ยว บึงกาฬ ครับ..

 4. แนน Says:

  อยากได้เบอร์โทร ของร้านมีนาคาราโอเกะ(ร้านอาหาร)ค่ะ ใครทราบบอกด้วยนะค่ะ

 5. เรืองเดช ศตวิริยะ Says:

  หลายคนอยากให้บึงกาฬเป็นจังหวัด แต่ในใจยังคิดแบบตัวเองว่าเป็นอำเภอ ไม่พัฒนา คอรัปชั่นแบบเดิมๆ ต่างคนต่างเอาตัวรอด ไม่สนใจดูแลพัฒนาระบบที่จะก้าวไปข้างหน้า

 6. เรืองเดช ศตวิริยะ Says:

  อีกนานมากๆที่ที่นี่จะเกิดภาพของชุมชุนเมืองที่ทันสมัย ซึ่งมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ คนบึงกาฬเท่านั้นที่จะรวมพลังกันสร้างสรรค์ ไม่สามารถรอปาฏิหารณ์ เพราะมันไม่มี รอระบบราชการก็ได้รอมาร่วมร้อยปีแล้ว ก็ได้เท่าที่เห็น ถ้ามีปรากฏการณ์ขององค์กรไม่แสวงผลกำไร รวมพลังความคิด ร่วมผลักดันแก้ไข ก็พอจะเห็นหนทาง


Leave a Comment

:idea13: :idea8: :idea5: more »


 
 • แกลลอรี่
  DSC_1234_850 DSC_4435_700 DSC_4651_700 KHO_1898_700 KHO_1931_700 KHO_2271_700 บึงกาฬ_kho_2957_700 บึงกาฬ_kho_4218_700 KHO_4721_700

Travel Talk

Travel Views

Backpack

Social Buttons by Linksku