ตึงเครียดสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ชาวบ้านต้าน-ผู้ว่าฯหนุน ประเทศเจริญแล้วเขาทำกัน

เปิดอ่าน