มาดูปฏิกิริยาหอยสด เมื่อเราเทเกลือไว้ใกล้ ๆ ตัวมัน

เปิดอ่าน