ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ขอความอนุเคราะห์ประช […]