ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

ประกาศ!!! ด่วน!!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจัดหางานส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ป […]

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ